Roosterprogramma Xedule geïntegreerd met Office365.

'Een leven lang ontwikkelen' biedt kansen voor iedereen, maar uitdagingen voor iedere onderwijsinstelling. Leerlingen verwachten een compleet overzicht van alle opleidingen die ze gedaan hebben, bedrijven willen inzicht in de mogelijkheden voor deeltijdopleidingen en groeipaden en u en uw collega instellingen zullen gegevens uit moeten wisselen om dit alles te faciliteren

Een virtueel studentendossier zal opgemaakt gaan worden uit dossiers van meerdere instellingen en natuurlijk moet dit allemaal op een veilige, eenvoudige en efficiënte manier. Integratie is het antwoord op deze vraagstukken maar hoe? Zelf doen, of uitbesteden, u beslist.

 

Gebruikers van IT systemen hebben vaak hoge verwachtingen van het oplossend vermogen van applicaties en deze worden helaas door taaie integratietrajecten niet altijd waargemaakt. Denk alleen intern al aan de integratie van het roosterprogramma Xedule, dat roosters van leerlingen koppelt aan de bezetting van de lokalen, van de lesuren van de docent en de bijkomende taken van het onderwijspersoneel verwerkt.

 

Druk, druk, en te duur

Uit een recente survey van Enable U bleek dat organisaties verwachten dat een integratie tussen bijvoorbeeld Xedule en Office365 binnen 4-6 weken beschikbaar is. In de praktijk blijkt dit dichter bij de 4 maanden te liggen. Het probleem van de ICT personeelstekorten, budget problemen, technische uitdagingen en andere zaken zijn hier mede oorzaak aan. De leveranciers van de applicaties die in het onderwijs gebruikt worden zullen alleen hun applicatie integreren als u daar om vraagt.

De Open Onderwijs API belooft daar verandering in te brengen maar ten eerste wordt dit nog niet door alle leveranciers ondersteund en zolang er legacy applicaties blijven zal ook deze standaard niet ten volle benut kunnen worden. Het is duidelijk dat, om de verwachtingen van studenten, (onderwijzend) personeel en bedrijven waar te maken, de huidige manier van werken geen echte verbeteringen in de dienstverlening zal brengen. We zijn te druk en het wordt te duur om voldoende specialistische kennis in huis te hebben.

onderwijs en integratie

U de dienstverlening, wij de technische uitdaging

Het kan simpeler. Besteed uw integraties uit aan een specialist een neem deze vervolgens, als SaaS dienst af zolang u deze integratie nodig heeft. Veilig, beheerd en gebouwd volgens uw specificaties door de Digital Integration People van Enable U . En als u over 3 jaar eindelijk die legacy applicatie vervangen heeft door een moderne SaaS versie, dan stopt u gewoon met betalen. Zo simpel is dat.

Wij nemen de technische integratie problematiek van u en uw mensen over zodat u zich kunt focussen op nieuwe initiatieven, het nog verder verbeteren van de dienstverlening en het optimaliseren van uw processen.

 

Wij hebben al vele integraties gerealiseerd binnen het onderwijslandschap, en iedere week komen er meer bij.
Welke dit zijn? 


Bekijk integraties