Gegevensknooppunt als centrale gegevenshub;

Single source of information, single point of failure?

Hoe gaat uw organisatie om met het voornemen van de overheid om zo veel mogelijk gegevens bij de bron op te halen wanneer nodig? Uw ICT architectuur, staf en procedures zullen onder een vergrootglas komen te liggen. Een simpele storing in de gegevensketen waar u deel van uitmaakt kan zorgen voor grote problemen waar de gehele maatschappij enorme hinder van kan ondervinden..

Vooral bij gegevensknooppunten waar overheidsinstanties bij betrokken zijn zal in de komende jaren veel veranderen. Het uiteindelijke doel van de rijksoverheid om gegevens bij de bron op te halen wanneer nodig (Common Ground) zal resulteren in een enorme groei van ketenintegraties of waardeketens. Niet alleen binnen de centrale overheid, maar ook bij ZBO’s en andere organisaties zullen er heel wat slagen gemaakt moeten worden om te zorgen dat niemand “de zwakste schakel” is. Immers, een storing bij één van de gegevensknooppunten of bronnen zal een enorme impact hebben op alle schakels die onderdeel uitmaken van die specifieke waardeketen!

 

Governance, cybersecurity en risicomanagement

Bijvoorbeeld bij het verlenen van jeugdzorg, één van de taken binnen het sociaal domein, zijn BRP gegevens, identiteitsgegevens, gegevens van justitie, het openbaar ministerie en gemeenten nodig voor een volledig beeld van een jongere die zorg nodig heeft.

Bij herinrichting van de openbare ruimte zal een gemeente gegevens van het Kadaster, waterschappen en natuurbeheer nodig hebben voor beslissingen over de infrastructuur.

In beide gevallen worden veel gevoelige gegevens uitgewisseld en iedere schakel zal er voor moeten zorgen dat de gegevens niet alleen ten allen tijde beschikbaar zijn, maar ook dat deze veilig uitgewisseld worden. Daar zijn al regels voor en daar zullen in de komende jaren veel nieuwe regels bijkomen.

 

Erik van Hilten, Account Manger Enable U: “Steeds meer partijen willen aansluiten en de variëteit aan aansluitmogelijkheden is zeer divers. Daarnaast moet er steeds meer gekoppeld worden met cloud-databronnen en toepassingen in de keten. En dat ontwikkelt zich steeds verder door binnen bijvoorbeeld CommonGround en het Netwerkmodel.”

Daarnaast zullen er afspraken gemaakt moeten worden tussen de diverse “schakels” hoe om te gaan met (langdurige) storingen, leveranciers-afhankelijkheden en andere zaken om de risico’s zo veel mogelijk in kaart te brengen.

Domeinkennis en tekort aan ICT specialisten

De “core business” van een ministerie, een zelfstandig bestuursorgaan als het UWV, Kadaster of RIVG of andere, aan de overheid gelieerde organisatie, bestaat niet uit het bouwen van koppelingen tussen systemen en het beveiligen van het verkeer tussen verschillende organisaties. Voor hen geldt slechts dat hun eigen, meest recente, gegevens ten allen tijden beschikbaar zijn voor iedere organisatie die daar behoefte aan heeft. De (ICT) domeinkennis die daar voor nodig is nu al moeilijk genoeg in te vullen, zeker gezien het huidige tekort aan ICT specialisten.

 

Steeds vaker zien we dan ook dat de domeinkennis die nodig is om op een veilige en efficiënte manier systemen te koppelen van buiten gehaald wordt (selectief outsourcen). Díe specialistische kennis hoeft niet langer meer in de eigen organisatie geborgd te worden en men is zich verzekerd van up-to-date specialistische kennis van een partner die het koppelen van systemen als expertise heeft ontwikkeld. Ook zullen zij voor u in de gaten houden of er nieuwe regels en/of procedures zijn en deze implementeren zonder dat u zich daar zorgen over hoeft te maken.

 

Voor een betrouwbare gegevensketen is het van belang dat de verbindingen tussen de verschillende schakels 100% betrouwbaar, veilig en snel zijn zodat de gehele keten ononderbroken beschikbaar is voor alle gegevensaanbieders en gegevensconsumenten. Wees daarom kritisch en beslis of u dit echt in eigen hand wilt houden of dat u beter in zee kunt gaan met een partner die een bewezen staat van dienst heeft binnen de Nederlandse Overheid.

 

Lees meer: Ketenintegratie overheidsdomein