Ketens, Knooppunten en Kennis; uitdagingen van vandaag en morgen

Uw gegevensknooppunt als centrale gegevenshub

 

Ook uw organisatie is een knooppunt van informatie én vormt er een schakel in van waaruit andere gegevensknooppunten informatie betrekken. Hoe gaat u voldoen aan de hoge eisen van uw klanten, uw bestuur, medewerkers en partners op het gebied van digitale innovatie als u zich realiseert welke technische en personele uitdagingen er zijn? Er is steeds meer specialistische kennis nodig om uw plek in de keten te verzekeren, kunt u het nog aan?

 

Als de afgelopen 2,5 jaar ons iets geleerd hebben, dan is het dat verschillende vormen van een “supply chain of gegevensknooppunt" steeds meer hun plek hebben gevonden. En niet zonder reden. De software die u gebruikt wordt steeds vaker samengesteld uit verschillende open-source en commerciële componenten. Simpelweg omdat zelfs professionele ontwikkelaars niet meer alles zelf kunnen ontwikkelen.

De diensten die u als organisatie aanbiedt zijn steeds vaker samengesteld uit combinaties van diensten van uzelf en van derde partijen. Soms omdat een andere partij gegevens kan leveren die u zelf niet heeft/waar u zelf geen eigenaar van bent. Of omdat iemand anders een bepaalde onderdeel van die dienst veel efficiënter kan uitvoeren. Immers, om bijvoorbeeld sociale dienstverlening betaalbaar te houden is het van belang om gebruik te maken van gegevens die al beschikbaar zijn!

Of het nu beheerders van kentekengegevens, kadastrale data, ziektekostenpolissen of gegevens over uitkeringsgerechtigden zijn, ze maken allemaal deel uit van gegevensdiensten waar gegevens uit verschillende bronnen verzameld worden. Ook diensten binnen het sociale domein zoals jeugdzorg en reclassering moeten vaak een beroep doen op gegevens van andere partijen voor een volledig beeld van de personen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Deze gegevens worden vervolgens opgeslagen en verrijkt en kunnen daarna gedeeld worden met derden. De organisaties die hier hun specialisme van gemaakt hebben zijn het knooppunt in een keten waar veel partijen van afhankelijk zijn en dat is een zware verantwoordelijkheid waar veel (IT) domeinkennis voor nodig is.

HEADERLP

Domeinkennis en Domeinkennis

Om als knooppunt te kunnen fungeren zijn er twee soorten kennis nodig: domeinspecifieke kennis over de materie, de specifieke kennis van de markt, de gebruikers, betrokken organisaties, de wetgeving etc. Maar er is ook technische kennis nodig om te zorgen dat gegevens van externe partijen veilig verwerkt worden, geïntegreerd kunnen worden en op eenvoudige wijze weer veilig gedeeld kunnen worden.

En ondanks het feit dat de 'business' juist groei en stabiliteit probeert te bereiken door de supply-chain gedachte te omarmen (doe alleen waar je echt goed in bent) proberen veel IT afdelingen juist om alles zelf te blijven doen. Zonder stil te staan bij het feit dat juist díe domeinkennis misschien ook wel eens beter bij derde partijen neergelegd zou kunnen worden.

Meer en meer organisaties beseffen zich dat de, voor een knooppunt, benodigde specialistische IT kennis in een aantal gevallen beter extern gezocht kan worden. Deze partijen hebben minder te lijden van het tekort aan ICT specialisten en kunnen de specialistische kennis van meerdere mensen inzetten voor meerdere organisaties. Dat is niet alleen efficiënter maar geeft ook de garantie dat de technische kennis altijd up-to-date is zodat problemen sneller (en dus met minder impact) opgelost kunnen worden.

 Het selectief outsourcen van security management, integratie management en andere IT deelgebieden kan organisaties veel geld besparen en past precies in de supply-chain of ketenintegratie die u als knooppunt in een waarde-keten zo uniek maakt.

Het getuigt van goed Enterprise Governance als IT de bedrijfsstrategie wordt ondersteund met de juiste strategie en middelen. Als diezelfde afdeling vervolgens zelf ook de strategie van de organisatie, om vooral alleen datgene te doen waar men uniek in is, toepast dan zijn IT en “de business” pas echt op elkaar afgestemd.

 

Lees meer: Ketenintegratie overheidsdomein