Cloud: Hybride is de standaard.

Het probleem van digitale integratie is van alle tijden. Toen er enkel met on-premise systemen gewerkt werd was integratie een probleem vanwege de gesloten systemen van veel leveranciers en het verschil in data-formaten. Het gebruik van XML en SOAP, een ESB en zelfs data extracten brachten verlichting maar leidden zelden tot gebruiksvriendelijker applicaties of snellere ontwikkeling van nieuwe oplossingen. De komst van cloud oplossingen zorgt er niet voor dat bestaande oplossingen verdwijnen, er komt gewoon een platform en de daarbij behorende protocollen, security uitdagingen en beheerproblematiek bij.

Omslagpunt

Van ICT staf wordt helaas wel verwacht dat ze zich deze extra kennis eigen maken terwijl de werkdruk hoger is dan ooit. Natuurlijk komt er een omslagpunt als meer dan 70% van de applicaties als cloud dienst afgenomen gaat worden, maar tot die tijd is het spitsroeden lopen, vooral voor de kleinere en middelgrote gemeentes in Nederland. In de praktijk blijkt dat de mix van systemen, protocollen en applicaties een zware druk leggen op de operationele staf van veel ICT afdelingen.

SELECTIVE OUTSOURCING copy

De kosten die gemaakt worden voor opleidingen en het bijhouden van kennis van de verschillende on-premise en cloud systemen en applicaties rijzen de pan uit en dan nog wordt de kennis te weinig toegepast om van experts te kunnen spreken.